syair

Syair dan Macamnya

Istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syu’ur yang berarti perasaan. Dari kata syu’ur berkembang menjadi kata syi’ru yang berarti puisi. Dalam KBBI sendiri, syair memiliki arti puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik (baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama; sajak; puisi.

Syair berkembang pesat dalam kebudayaan Melayu. Di sinilah syair mengalami perubahan dari tanah asalnya yaitu negeri Arab. Berikut adalah contoh syair sederhana

Wahai muda, kenali dirimu
Ialah perahu tamsil hidupmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat jua kekal hidupmu

Ciri – Ciri Syair

Sebagai salah satu produk karya sastra lama, syair memiliki ketentuan tertentu dalam penulisannya. Berikut adalah ciri-ciri khas syair:

 • Setiap bait terdiri dari empat baris
 • Setiap baris terdiri dari 8-14 suku kata
 • Rima (persamaan bunyi atau persajakannya) adalah a-a-a-a
 • Semua barisnya adalah isi, dan memberi arti sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian, syair tidak mempunyai sampiran seperti pantun
 • Bahasa pada syair berbentuk kiasan atau perumpamaan
 • Syair biasanya berisi tentang dongeng, cerita, petuah, dan nasihat

Macam – Macam Syair

Dalam perkembangannya, syair terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah:

 1. Syair Panji, adalah syair yang menceritakan peristiwa atau situasi dalam lingkungan kerajaan. Bisa juga menceritakan orang-orang yang hidup di dalam istana kerajaan atau berasal dari dalam kerajaan. Contoh syairnya adalah Syair Ken Tambunan.
 2. Syair Kiasan, adalah syair yang menceritakan tentang perumpamaan terhadap kejadian tertentu.  Syair ini juga bisa berisi sindiran terhadap peristiwa tertentu. Contohnya adalah Syair Burung Pungguk. Syair ini bercerita tentang kegagalan kisah cinta karena perbedaan kedudukan atau derajat.
 3. Syair Romantis, adalah syair yang berisi tentang percintaan, perasaan cinta dan kasih sayang. Contohnya yakni Syair Bidasari yang bercerita tentang seorang putri raja yang dibuang ibunya.
 4. Syair Sejarah, adalah syair yang ditulis berdasarkan suatu kejadian, tokoh ataupun tempat yang memiliki nilai sejarah. Misalnya menceritakan tentang peperangan atau sejarah benda peninggalan sejarah. Contoh syair sejarah yakni Syair Perang Mengkassar yang dulunya bernama Syair Sipelman. Syair ini bercerita tentang perang antara orang-orang Makassar dengan Belanda.
 5. Syair Agama, adalah syair yang mengandung ajaran ilmu tasawuf, karena syair ini berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam. Syair agama dibagi menjadi syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat cerita nabi, dan syair nasihat. Salah satu contoh syair agama adalah Syair Perahu karya Hamzah Fansuri.

Contoh Syair

Setelah mengetahui jenis-jenis syair di atas, mari kita lihat contoh-contoh syair berikut ini.

Contoh Syair Agama :

Bertaubatlah setelah berbuat salah
Karena kita makhluk yang lemah
Bantu aku dan tuntunlah
Untuk menggapai surgamu yang indah

Contoh Syair Panji :

Adapun akan mangkunegara
Rasa gundah tiada lagi terkira
Belas memandang Raja Putra
Semuanya sudah berada dalam penjara

Sungguh ia bersuka-suka
Dalam hatinya gundah tiada berketika
Sangat pandai menyamarkan duka
Tiada rupa memandang muka

Jikalau memandang saudaranya
Di dalam penjara yang ketiganya
Berlinang-linang air matanya
Seboleh-bolehnya disamarkannya

Daripada ia tiada takutnya
Pada Prabu Nata ratu bangsawan
Hati yang gundah diliburkan
Dibawanya dengan bersesukaan

Contoh Syair Sejarah

Bermula kalam kami tuliskan
Segenap daya pikiran dicurahkan
Untuk menyusun syair kesejarahan
Merangkai kejadian dengan cara berurutan

Adapun nama syair yang akan dituliskan
Kerajaan Negaradipa di Kalimantan Selatan
Sebagai sumber bahan pengetahuan
Untuk Sahabat, Kawan sekalian

Walaupun bukti sejarah Kalimantan Selatan
Tidak berupa barang bertuliskan
Namun bekas kerajaan tersebut dapat dibuktikan
Menurut penelitian ahli para sejarawan

Bekas kerajaan yang dapat disebutkan
Seperti Candi Agung sebagai bukti peninggalan
Letaknya di daerah Amuntai sudah dipastikan
Pemugarannya pun sudah dilakukan

Mangkubumi saudagar kaya
Kerabat raja yang sangat bijaksana
Berputra seorang elok rupanya
Empu Jatmika konon namanya

Empu Jatmika terus bertambah usianya
Hingga dewasa menjadi cendikia
Dikawinkan dengan Sira Manguntur namanya
Putri cantik pintar dalam bertutur kata

Empu Mandastana dan Lambung Mangkurat
Kakak beradik tampan gagah muda belia
Itulah namanya putra Empu Jatmika
Sama elok sama tampan sama pandainya


Sumber:
Ruang Guru
Wikipedia
Mater Umum

One thought on “Syair dan Macamnya

Comments are closed.